دانلود پیام‌رسان گپ

جشنواره عیدانه پیام رسان گپ

امسال از گپ 99 سکه طلا عیدی بگیر

شرایط شرکت در جشنواره

دعوت حداقل ۲ نفر از دوستانتان به پیام رسان گپ

برای شرکت در جشنواره باید شناسه کاربری شما هنگام ثبت‌نام دوستانتان در قسمت معرف ثبت شود.

شناسه کاربری خود را می‌توانید در قسمت تنظیمات مشاهده کنید.

اگر شناسه کاربری ندارید، می‌توانید در بخش تنظیمات، ویرایش اطلاعات کاربری، شناسه کاربری ایجاد کنید.

هدایای جشنواره
قرعه کشی روزانه ۲ سکه‌ی پارسیان
برای کسانی که در آن روز، حداقل ۲ نفر را معرفی کرده‌اند.
قرعه کشی ۵ سکه پارسیان در ابتدای نوروز
برای کسانی که تا آن روز، حداقل ۲ نفر را معرفی کرده‌اند.
قرعه کشی ۵ سکه پارسیان در عید مبعث
برای کسانی که تا آن روز، حداقل ۲ نفر را معرفی کرده‌اند.
قرعه کشی ۵ سکه پارسیان در نیمه شعبان
برای کسانی که تا آن روز، حداقل ۲ نفر را معرفی کرده‌اند.
اهدای ۱۸ سکه پارسیان در انتهای جشنواره به ۵ معرف برتر
نفر اول (۶ سکه) - نفر دوم (۵ سکه) - نفر سوم (۴ سکه) - نفر چهارم (۲ سکه) - نفر پنجم (۱ سکه)

برندگان جشنواره

 • 0902****443
  0918****319
  0912****020
  0935****348
  0914****500
  پایان جشنواره
 • 0910****021
  0921****300
  24 فروردین
 • 0915****187
  0903****550
  23 فروردین
 • 0939****750
  0938****085
  22 فروردین
 • 0933----366
  0938****201
  0921****523
  0912****387
  0917****104
  نیمه شعبان
 • 0990****217
  0914****032
  20 فروردین
 • 0915****699
  0921****793
  19 فروردین
 • 0936****450
  0917****034
  18 فروردین
 • 0935****076
  0936****580
  17 فروردین
 • 0905****677
  0911****853
  16 فروردین
 • 0916****509
  0903****206
  15 فروردین
 • 0935****161
  0938****815
  14 فروردین
 • 0939****023
  0913****692
  13 فروردین
 • 0938****342
  0930****797
  12فروردین
 • 0917****003
  0910****108
  11 فروردین
 • 0921****184
  0994****001
  10 فروردین
 • 0938****811
  0922****302
  9 فروردین
 • 0912****987
  0933****062
  8 فروردین
 • 0919****142
  0905****759
  7 فروردین
 • 0920****648
  0937****511
  6 فروردین
 • 0918***617
  0938****881
  5 فروردین
 • 0912****989
  0911****759
  4 فروردین
 • 0913****708
  0912****020
  0939****613
  0916****796
  0910****659
  عید مبعث
 • 0912****181
  0930****902
  2 فروردین
 • 0921****709
  0917****055
  0933****890
  0912****632
  0910****025
  عید نوروز
 • 0913****343
  0918****535
  29 اسفند
 • 0918****877
  0936****710
  28 اسفند
 • 0936****756
  0935****090
  27 اسفند
 • 0933****624
  0915****514
  26 اسفند
 • 0919****621
  0936****553
  25 اسفند